Peter van der Graaf onderscheiden

Hits: 205

Peter Jacobus Maria (Peter) van der Graaf – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Peter van der Graaf werkte bijna veertig jaar in het Leids Universitair Medisch Centrum, eerst op de hartbewaking, daarna als teamleider op de afdeling Hematologie/Beenmergtransplantatie en vervolgens bij het centrum voor Stamceltherapie/Hemaferese. Hij zette het Journal of BMT-Nursing op binnen de European Society for Blood and Marrow Transplantation. Jarenlang vervulde hij de rol van Editor. Daarnaast was hij board member van de EBMT Nurses Group en medeverantwoordelijk voor de organisatie van een jaarlijks internationaal congres voor beenmergtransplantatie-verpleegkundigen. In 1996 werd hij lid van de Harttrimmers Leiden e.o.. Voor de vereniging ontpopte hij zich al snel tot een actieve en waardevolle vrijwilliger, werd secretaris van het bestuur, onderhield de contacten met gemeenten en andere verenigingen, verzorgde subsidieaanvragen en begeleidde de stagiairs sport opleidingen.

Hetbbestuur feliciteert Peter uiteraard van harte ,met deze toegekende onderscheiding.

Louis Weyzig • 26 april 2022


Previous Post

Next Post