0

Contact

Weergaven: 8576

Heeft u belangstelling gekregen voor de Harttrimclub Leiden? Zou u misschien lid willen worden voor het kleine bedrag van 18,– per maand? Of heeft u nog vragen over de Harttrimclub Leiden?

Bel een van ons of stuur een e-mail!

Voorzitter
Louis Weyzig
louis.weyzig@harttrimmers.nl

Secretaris / Ledenadministratie:
Peter van der Graaf
pvdgraaf@harttrimmers.nl
071-5317110

Penningmeester:
Miel Biermann

Ons e-mail adres: info@harttrimmers.nl