Coronavirus: Update 17 oktober 2020

Na de eerste Coronagolf leek het er even op dat we onze trimavonden weer konden hervatten. Het ging de goede kant op in Nederland. De ergste dreiging leek voorbij. En het einde  van de vervelende periode kwam in zicht.
Als vereniging voor en door hartpatiënten maakten we ons voorzichtig op voor een hervatting van de trimavonden.
Er werden uitgebreide protocollen uitgewerkt door onze medische begeleiders en sportinstructeurs.
Nadat deze waren voorgelegd aan onze leden besloot de donderdagavond weer te starten met het trimmen. De leden van de woensdag zagen af van de mogelijkheid om de activiteit te hervatten. Zij vonden het nog steeds te riskant.
De donderdag trimde enkele weken verdeeld over een groep die buiten trimde en een groep die binnen bezig was. Zo waren er binnen en buiten niet te veel mensen tegelijkertijd aan het sporten. Er kon in beide gevallen naast alle andere maatregelen netjes 1,5 meter afstand gehouden worden.
Iedereen was erg verheugd om elkaar na maanden weer te zien, te spreken en gezamenlijk te kunnen sporten. Dat hadden we maandenlang moeten missen.
De meesten vaan ons zijn al vele jaren lid van onze vereniging. Meestal lid geworden na een hartinfarct of operatie aan hart en/ of vaten. Sommigen ook ter voorkoming van deze problemen.
Bewegen en de sociale contacten zijn voor onze leden van levensbelang. Hiervan verstoken zijn betekent dan ook een groot risico op een verslechtering van het fysieke en psychische welzijn.
Helaas hebben de leden van de donderdag na enkele weken, ingehaald door de actualiteit,  ook weer de handdoek in de ring moeten gooien en zijn ze opnieuw gestopt met alle sportactiviteiten.
De reden hiervoor is de hernieuwde dreiging van Corona. Wij behoren helaas tot de meest kwetsbare groep in de samenleving. Gevorderde leeftijd en een lage weerstand.
Wij proberen als club alles te doen om de veiligheid van onze leden te waarborgen.
Maar wij zijn voor onze gezondheid voor een groot deel afhankelijk van hoe minder kwetsbare (maar mogelijk wel besmettelijke) mensen zich in de samenleving gedragen.
Hoe triest wij het ook vinden , maar wij zien als club vooralsnog geen veilige mogelijkheid om het sporten weer op te pakken.
We zijn inmiddels erg handig geworden met de meeste vormen die de sociale media ons te bieden hebben. Maar het blijft surrogaat.
Wij hebben onze hoop gevestigd op de uitgifte van een adequaat werkend vaccin.
We snappen dat iedereen het op zijn of haar manier moeilijk heeft in deze tijd en dat het woord loyaliteit geen toverwoord is en zelfs al bijna uit de van Dale is verdwenen. Maar alleen aan jezelf denken maakt het probleem alleen groter.
Laten we ons allemaal zo gedragen dat we geen gevaar vormen voor onszelf of voor een ander. Zo simpel is het.

Wanneer we weer met trimmen gaan starten. Wie het weet mag het zeggen.
We appen nog wel…………..

 

 

 

 

 

Louis Weyzig • 17 oktober 2020


Previous Post